Robotenes inntreden i arbeidslivet

Opp gjennom generasjonene har maskiner trått inn i arbeidslivet med full bravur. Den industrielle revolusjonen, så vel som dataalderen, er begge meget gode eksempler på dette. I denne perioden var det mange som fryktet for jobben sin. Det samme er tilfellet i dagens samfunn der roboter er i full ferd med å ta over vårt…