Nanoteknologi

Nanoteknologi er en gren av teknologi som omhandler materialer på nanoskalaen, som betyr at man dykker ned på et nivå bestående av atomer og molekyler. Det er allerede en teknologi som har gitt verdifulle nyvinninger som man finner i hverdagslige produkter, som man kan få kjøpt på nettbutikker som shopello, så vel som på den…

Norden på kartet!

Norden utgjør knappe 0,3 % av verdens befolkning, men har en uproporsjonal stor andel suksessrike teknologibedrifter. Det er ingen hemmelighet at det er Sverige som leder an i utviklingen: de har rett og slett vært utrolig flinke til å bygge store tech-merkevarer som Skype, Spotify, Minecraft og flere andre såkalt unicorns. Norge har ikke den…

Ulike betalingsmetoder ved netthandel

Den digitale utviklingen har ført til en mengde forskjellige nye løsninger for den jevne nordmann. Ikke bare er kontanter snart borte for den daglige betalingen av varer og tjenester, nå handler vi også mer og mer på nett. Det krever løsninger for betaling som en ikke har hatt behov for tidligere. Sammen med mulighetene for…

Hvordan holde seg trygg på Internett

Nettet er overalt rundt deg – på datamaskinen din, telefonen din og til og med Tv-en din. Vi er nesten alltid koblet opp på en eller annen måte, og vi bruker nettet til både jobb, underholdning, sosialisering, handel og informasjon. Derfor er vi veldig sårbare om noen som ønsker oss noe vondt får tilgang de…

Mennesket og teknikken

  Mennesket og teknikken er en meget interessant naturfilosofisk bok, som ble skrevet av den tyske filosofen Oswald Spengler. Boken ble første gang publisert i 1931, og baserte seg på et foredrag som Spengler hadde holdt, om Kultur og Teknikk, i det Tyske Museum i München. Boken er i all hovedsak en naturfilosofisk fundering om…

Stort eksperiment med raketter i Norge

  Norske forskere fra UiO, skal sammen med NASA og det japanske romprogrammet utføre eksperimenter i atmosfæren. Samarbeidet har utviklet seg i løpet av året og flere norske delegasjoner har allerede vært på besøk i Tokyo. Her ble også samarbeidsavtalen mellom UiO, JAXA og NASA undertegnet. Målet med samarbeidet er å se på hva som…

Hva forstår vi med teknologi?

  Begrepet teknologi er hentet fra gresk, teknologia, som igjen er hentet fra det greske substantivet tekne. Det er et begrep som i gammel gresk hovedsaklig ble brukt om kunst og kunnskap. Det vil sin, når de skrev om håndverk, dyktighet innen forskjellige disipliner, eller spesielle ferdigheter innen de forskjellige kunstene. Tekne kan forresten også…

Langtidsledige ingeniører krever særbehandling

Etter at oljekrigen mot Russland har ført til at Saudi-Arabia har åpnet kranene fullstendig, ledet dette også til at mange norske oljeplattformer tapte sin lønnsomhet. Resultatet ble at vi i Norge, nesten over natten, fikk mer enn 8 000 arbeidsledige ingeniører. Dette har nå ledet til at det kreves særbehandling fra Ingeniørenes interesseorganisasjoner , i…

Nye utstillinger på teknisk museum

  Teknisk Museum på Kjelsåsveien 143 i Oslo, er verdt et besøk. Det befinner seg kun 7 kilometer utenfor Oslo sentrum, og er åpent hver dag fra klokken 11 til klokken 18. Samlingen i museet gir et innblikk i norsk historie fra et teknologisk perspektiv, så vel som at besøkende får et innblikk i hva…

Hva er teknikk?

  I følge Store Norske Leksikon så er teknikk opprinnelig et begrep for å beskrive praktiske ferdigheter hus håndverkere og kunstnere. Men begrepet er videre enn som så. Vi kan bruke det når vi snakker om sport, eller om matematikk. På den ene siden kan teknikk være noe som man lærer fra bøker, eller fra…