Hva er teknikk?

  I følge Store Norske Leksikon så er teknikk opprinnelig et begrep for å beskrive praktiske ferdigheter hus håndverkere og kunstnere. Men begrepet er videre enn som så. Vi kan bruke det når vi snakker om sport, eller om matematikk. På den ene siden kan teknikk være noe som man lærer fra bøker, eller fra…