Hva forstår vi med teknologi?

  Begrepet teknologi er hentet fra gresk, teknologia, som igjen er hentet fra det greske substantivet tekne. Det er et begrep som i gammel gresk hovedsaklig ble brukt om kunst og kunnskap. Det vil sin, når de skrev om håndverk, dyktighet innen forskjellige disipliner, eller spesielle ferdigheter innen de forskjellige kunstene. Tekne kan forresten også…

Langtidsledige ingeniører krever særbehandling

Etter at oljekrigen mot Russland har ført til at Saudi-Arabia har åpnet kranene fullstendig, ledet dette også til at mange norske oljeplattformer tapte sin lønnsomhet. Resultatet ble at vi i Norge, nesten over natten, fikk mer enn 8 000 arbeidsledige ingeniører. Dette har nå ledet til at det kreves særbehandling fra Ingeniørenes interesseorganisasjoner , i…