Hva forstår vi med teknologi?

  Begrepet teknologi er hentet fra gresk, teknologia, som igjen er hentet fra det greske substantivet tekne. Det er et begrep som i gammel gresk hovedsaklig ble brukt om kunst og kunnskap. Det vil sin, når de skrev om håndverk, dyktighet innen forskjellige disipliner, eller spesielle ferdigheter innen de forskjellige kunstene. Tekne kan forresten også…